Stichting Hart van Hoop heeft als doel het ontmoeten en verbinden van mensen waardoor de eenzaamheid terug gedrongen kan worden.
Wij willen als Stichting Hart van Hoop graag delen en sociaal betrokken zijn in de samenleving.
En door samenwerking met andere organisaties komen wij in een oneindige synergie.
Daarmee komen we tot het doel van de Stichting.

Contactgegevens:

Management Hart van Hoop
Lloyd Hofwijks
T 06 40 23 72 79
E info@hartvanhoop.nl
Website: www.hartvanhoop.nl