Bij de dialoog gaat het om verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Om de verbinding te ervaren met je medemens, die soms zo totaal ‘anders’ lijkt dan jezelf. Een ‘anders’ zijn wat in onze samenleving vaak wordt uitvergroot met alle gevolgen van dien.

Een verbinding te ervaren waardoor jouw vrijheid ook vrijheid voor de ander inhoudt en die vrijheid voor de ander niet inperkt. Je verantwoordelijk te voelen voor het bouwen aan een samen-leving die menswaardig is en duurzaam. En dat je daartoe de goede keuzes maakt en de consequenties daarvan voor het handelen aanvaardt.

Delen, dromen, durven en doen! In de dialoog staan deze begrippen centraal. Het is onze droom dat de dialoogmethode een plaats krijgt in het dagelijks leven, op school, het bedrijf, de instelling, de kerk, de politiek. Om te weten en voelen wat de ander beweegt om samen in beweging te komen voor hetzelfde: onze samenleving”.

Het vrijwilligersteam bestaat uit:
Gerard de Boer
Anouschka Doddema
Gart Hamoen
Anna van der Meer
Henk Slavenburg

Contactgegevens:
E-mail: smallingerland@fryslanindialoog.nl
Telefoon: 0512- 539 306
www.fryslanindialoog.nl