De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie. Het doel van de MOS is om mensen, organisaties, wijken en dorpen met elkaar te verbinden. Om dit doel te bereiken werkt de MOS samen met verschillende organisaties en instanties. Vanuit haar betrokkenheid en doelstelling werkt de MOS aan het bouwen van bruggen voor een samenleving waarin mensen samen leven, wonen en werken. Daarbij staat welzijn voorop.

Buurttrefpunten
Iedereen doet mee in een Buurttrefpunt! U kunt zo naar binnen lopen om:

  • andere buurtbewoners te ontmoeten
  • een kopje koffie te drinken
  • mee te helpen
  • informatie en advies te krijgen

Contactgegevens:

Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
Zuidkade 62/1
9203 CN Drachten
T 0512 – 51 55 98
E info@mosweb.nl
Website: www.mosweb.nl