Tegearre in Smallingerland is ontstaan uit de samenwerking tussen Bij Bosshardt, De Zonnebloem, AanZet, Hart van Hoop, Inloophuis ’t Centrum en M.O.S (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) en Smallingerland in Dialoog. Hier vindt je meer informatie over de organisaties die deelnemen aan Teagerre in Smallingerland.

Er is een gezamenlijke visie ontwikkeld, waarbij wij uitgaan van het feit dat ieder mens zich gezien en gehoord wil voelen, erbij wil horen. Wij van Tegearre werken samen om mensen te verbinden met elkaar en hun omgeving. Dit doen we door ontmoetingsactiviteiten gezamenlijk te organiseren, te promoten en zo de vindbaarheid te vergroten.

Tegearre staan we voor gelijkwaardigheid, betrokkenheid en beschikbaarheid.

Tegearre brengt alle ontmoetingsmomenten en -projecten van verschillende organisaties in Smallingerland samen. Dit wordt gepresenteerd op de website tegearreinsmallingerland.nl. Via de plattegrond en via de agenda op deze site worden alle activiteiten overzichtelijk gepresenteerd aan de burgers van Smallingerland.

Lees hieronder meer over de verschillende deelnemers.