Informatief huisbezoek

Van M.O.S.

Het informatief huisbezoek wordt uitgevoerd door vrijwilligers en is voor  inwoners van de gemeente Smallingerland. Het huisbezoek kan vooral van pas komen als er een (grote) verandering in uw leven plaatsvindt, zoals verlies van partner, familie, vrienden, werk, inkomen of lichamelijke achteruitgang. Het informatief huisbezoek is ook van toepassing als u wensen of praktische vragen heeft over bijvoorbeeld uw financiën.Inwoners van 75 jaar en ouder ontvangen automatisch een uitnodiging voor een huisbezoek en zijn vrij in de keuze om deel te nemen.

Voorbeelden van vragen die u met de vrijwilliger kunt bespreken zijn:

  • Heb ik een goede woning?
  • Woon ik in een buurt die geschikt is voor mij?
  • Heb ik zorgen?
  • Hoe gaat het lichamelijk met mij?
  • Heb ik genoeg steun om mij heen?
  • Wat wil ik in de toekomst?
  • Kan ik mijn eigen beslissingen nemen?
  • Zijn er nog meer dingen die belangrijk voor mij zijn?
  • Hoe tevreden ben ik met mijn leven?
  • Kan ik zelf nog iets doen om mijn leven beter te maken?

M.O.S. geeft geen persoonlijke informatie door aan derden en de dienstverlening is gratis. Heeft u vragen en/of wilt u een gesprek aanvragen dan kunt u contact opnemen met Sonja Döderlein de Win,  06-37416935, s.doderleindewin@mosweb.nl, M.O.S., locatie @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121, te Drachten