Tegearre in Smallingerland is ontstaan uit de samenwerking tussen Bij Bosshardt, De Zonnebloem, AanZet, Hart van Hoop, Inloophuis ’t Centrum en M.O.S (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) en Smallingerland in Dialoog. Hier vindt je meer informatie over de organisaties die deelnemen aan Teagerre in Smallingerland.